Silosi za žitarice
Silosi
Visina silosa je 7 metara, a promjer 2,48 metara.
Silos je rastavljen i opremljen je sa:
- 2 sekcije od fiberglasa rastavljene po vertikali-unutrašnjost presvučena sa glatkom čistom smolom
-4 duboko vruća galvanizirana metalna postolja
-1 integrirana puneća cijev sa spojem tuba)
-2 integrirane izlazne cijevi (tube) – za pražnjenje
-na vrhu je kapa od fiberglasa sa elastičnim otvorenim uređajem ili fiksirana metalnom sponom
-1 vanjske ljestve sa sigurnosnim kavezom za vanjsku inspekciju
-1 prozirni trak za kontrolu nivoa hrane kroz tijelo silosa
-1 dno
-1 komplet vijaka,brtve,matice,ljepilo za sastavljanje
-plan montaže-njemački certifikat za statiku
-preporučujemo i kupnju kovejera (transportera) 3 m dužine sa elektromotorom
Agritech silosi su napravljeni od prvoklasnog fiberglass i zadovoljavaju sve vrlo rigorozne standarde kvalitete UNIEN ISO 9002 i STATIK Fiberglass je lagan i ugrađuje snagu u glavno „tijelo“ silosa. Vrlo otporni na vremenske uvijete, fiberglass silosi se grade da traju.
 Posebice pružaju veliku otpornost ultra-ljubičastoj svijetlosti, extremnim temperaturama, slanom zraku (nema oksidacije). praksi su pokazivali najmanje količine širenja i/ ili stiskanja, kada se uspoređuju s plastičnim ili metalnim silosima.
 Stoga zadržavaju svoj oblik i pod velikim mehaničkim pritiscima i traju mnogo duže (prosjek je 30 godina) bez skoro ikakvog održavanja. Specijalna konstrukcija omogućuje da se smjesi oko 20 silosa na jedan kamion što drastično smanjuje troškove prijevoza.
Kupac mora pripremiti slijedeće : betonsku ploču , minimum 3 x 3 metra, debljine minimalno 30 cm, montažu, zidarske radove, električne instalacije i sve ostalo osim gore navedenog.
Spiralni hranidbeni sistemi - Agritech
AGRITECH spiralni hranidbeni sistemi
Su vrlo jednostavna i pouzdana rješenja za automatsko hranjenje u objektima. Sistem se može postavljati u objekte do 90 metara, a vrlo je jeftino rješenje. Spiralni sistemi hranjenja su poznati po svojoj brzoj dostavi hrane i izdržljivosti. Automatsko gašenje sistema putem senzora je standardno, a želja za pokretanjem sistema putem vremenskog  prekidača je opcijska.
Lančani sustav hranjenja je napravljen da radi u dugim sklopovima s mnogim kutevima. Lanac je od pocinčanog čelika i vrlo je izdržljiv.
 U slučaju bilo kakvog kvara,lanac je lako popraviti. Osim toga,lanac se ne rasteže tako da radi optimalno od prvog dana. Motor je izdržljiv i kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika.
 Cijeli proces hranjenja je kontroliran od strane od strane kontrolera.
VALco silosi
VALco silosi ojačani rebrastom strukturom radi veće čvrstoće. Izrađuju se u više dimenzija ovisno o količini hrane koja se skladišti. Za prijenos hrane koristi se lančani ili spiralni sistem.
VALcova hranidbena linija sa lančanim sitemom, sa pogonskom jedinicom, sa ispusnicima hrane sa kutnim spojnicama i ostalim komponentama neophodnim za rad sustava.
Silosi u tandemu
Digitalna vaga za silose
Digitalna vaga za silose
Digitalne ćelije za vagu
Ćelije za vaganje
Ćelije za vaganje - 1
Montaža digitalne vage
Detalj jedinice za vaganje
Detalj jedinice za vaganje
Ćelije za vaganje - 2
Konstrukcijske strukture za skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Skladištenje žitarica
Cikloni za skladištenje žitarica
Etape montaže silosa
Etape montaže silosa
Realizirani projekt - etape montaže silosa
Skladištenje žitarica
Etape montaže silosa
Silosi na nizozemskoj farmi
Eurosilos
Silosi u tandemu
Silosi
Detalj dna silosa
Detalj dna silosa
Vibrator na silosu
Detalji silosa
masivni silos za rasute terete
masivni silos za rasute terete
Masivni silosi za rasute terete
Komponente silosa
Silosi i pužni transporteri
Silos sa specijalnim ispustom
Istovar i transport rinfuze
Detalj tvornice stočne hrane
Silosi u seriji
Silosi u seriji
Silos za teške materijale
Silosi za žitarice 3x100 tona
Silosi sa šnekama za istovar
Specijalni silosi za rinfuzu