Realizirani projekti u svinjogojstvu

OPREMANJE FARMI SVINJA PO PRAVILIMA STRUKE
Pri opremanju novih svinjogojskih farmi važno je držati se više bitnih aspekata glede kasnijih dosezanja kvalitetnih proizvodno-tehničkih rezultata farme.
 Ovo je vrlo bitno kako za farme krmača (reprocentre), ali i za tovilišta svinja, jer struka je danas otišla daleko naprijed. Reprocentri npr. u Nizozemskoj ili Danskoj imaju godišnju proizvodnju po krmači, sa 2,4 prašenja (na više) i do 30 živoprašene prasadi. Druge zemlje poput Francuske, Njemačke, Poljske, Španjolske imaju znatno drugačije rezultate, od 20 do 25 prasadi godišnje po krmači.
 Jedan od razloga je NEADEKVATAN ULAZ ZRAKA u segmente (prostorije) farme.
Američka ispitivanja (časopis PIG PROGRES) navode da odmah nakon pražnjenja tovilišta po 1 cm² površine ostaje 50.000.000 bakterija i dr. patogena (vidi tablicu):

 Stadij farme Bakterija po cm² (TVC)
 Odmah nakon pražnjenja farme 50,000,000
 Nakon obicnog pranja 20,000,000
 Nakon pranja toplom vodom i korištenja deterđenta 100,000
 Cilj nakon dezinfekcije Manje od 500

Pošto nam je cilj postići manje od 500 patogena po 1 cm², ali i nedozvoliti brz razvoj patogena u našim farmama kod plana organiziranja prostorija reprocentra EU standardi savjetuju slijedeće: 1. Grupno držanje krmača, 2. Pripustilište krmača (čekališta), 3. Prasilišta, 4. Uzgajališta prasadi.
 Može biti i sličan razmještaj prostorija, ali bitan element je adekvatan ulaz zraka. EU standardi preporučuju centralni hodnik ili hodnik sa jedne strane farme. Hodnik je bitan, jer se tu ulazni zrak može predgrijavati po zimi, isto tako je znatno hladniji zrak u ljetnim mjesecima uvlačen ventilatorima u prostorije farme.

 Mogućnosti kontroliranog ulaza zraka iz hodnika u prostorije farmi ima nekoliko :
   1. ulaz zraka preko klapni ili otvora-prozora
   2. ulaz putem ventilirajućih spuštenih stropova
   3. ulaz zraka putem stropa sa mineralnom vunom.

Ulaz zraka direktno izvana kroz prozore, klapne, ili stropom sa mineralnom vunom je teško kontrolirati. Primjer je da u kontinentalnom našem podrucju imamo vanjske temperature od - 25 ºC pa do + 45 ºC ljeti. Uviđamo da ovakav zrak direktno dolazi na svinje te poremeti hranidbu, zdravstveno stanje, tj. ukupni proizvodni rezultati postaju katastrofalni. Ukoliko kontroliramo ulaz zraka preko hodnika uvijek možemo postići pristojnu ugodu za svinje na njihovom životnom prostoru = na visini od poda 60 - 70 cm. Isto tako prethodna tablica nam govori koliko se u npr. stropu sa mineralnom vunom kroz samo nekoliko mjeseci nakupi raznih patogena, a svi oni su ventilacijom uvučeni u farmu tj. životni prostor svinja. Ovo zasigurno znatno povećava pritisak bolesti na životinje.
 Farmeri - uzgajivači svinja pred novom investicijom ili rekonstrukcijom postojeće farme trebaju adekvatno organizirati: razmještaj prostorija glede proizvodnog ciklusa, ulaz zraka, veličine boksova, površinu rešetkastih podova i slično, jer greške jednom počinjene mogu se ispravljati tek u dužem periodu, a ispravci mogu biti skupi.
 Moja osobna iskustva sa rada na farmama u Nizozemskoj i Austriji su pokazala da su farmeri danas menadžeri-upravitelji farme, vrše manje veterinarske zahvate, obavljaju sve potrebno u tehnološkom procesu proizvodnje mesa. A svakako nam je najbitnije da po jedinici površine farme proizvedemo što veću moguću kilažu svinja kako bi se investicija što brže otplatila.

Zdenko Dalik, dipl.ing.agr.