Realizirani projekti u peradarstvu
Pojidbene i hranidbene linije MONOFLO korištene u izgradnji farme za tov pilića.
Vrlo niske cijene – dobra kvaliteta.
Objekt za tovljenje pilića
Broileri u produženom tovu
Odličan raspored pilića po tovnoj hranilici