Prasilišta za krmače
Uklještenje za krmaču
PROFARM uklještenje za krmaču ima optimalan dizajn i opremljeno je sa anti crush cijevima koje onemogućuje krmači da legne pre brzo i tako prignječi prasce. Uklještenje je podesivo po dužini i širini, a i donja cijev je podesiva po visini.
 Sve to stvara optimalan komfor za krmaču i omogućuje prasadi lagan pristup do vimena. U plastični kopanj se dovodi extra cijev s vodom koja omogućuje voditelju farme da pusti extra vode tijekom nekoliko prvih dana nakon prašenja, što olakšava krmači da lakše ispije svoje dnevne potrebe. Uklještenje je samostojeće i odvojeno od zida i tako ostavlja  prolaz za prasce i omogućuje im da brže pronađu grijaču ploču nakon prašenja.
 Moguće je naručiti više različitih modela, ovisno o farmerovim željama i uvjetima u objektu. Ograde su napravljene od sivih PVC panela i INOX profila – nosača, što ju čini lakom za čišćenje i dugotrajnom.
VARIO MIX sa prepoznavanjem životinja
Za bređe krmače nudimo Vario Mix hranilicu, koja je opremljena sa prijemnikom. Svaka krmača ima odašiljač u uhu. Svaki puta kada krmača dođe do hranilice signal će ići u PC i procijeniti će dali joj je potrebna hrana ili ne. PC program ima mogućnost rada sa hranidbenom krivuljom prilagođenom za svaku krmaču. Prednost ovog sistema je da radimo s malim “stabilnim” grupama, što znači da tijekom trudnoće ne dodajemo ili ne odvajamo krmače iz grupe.
 Maksimalna veličina grupe je 18 krmača. Ova hranilica je dostupna i bez prepoznavanja, za farmere koji žele manje tehnologije i žele raditi s manjim grupama.