Podovi i ograde
NOOYEN full Tribar metalni rešetkasti podovi
Jedna opcija su najčešće korišteni podovi u ovoj  regiji, komplet metalni pod s integriranom grijačom pločom. Tribar pod je jedini pod sa 50% otvorene površine, tako da gnojnica lako propadne kroz rešetke, što ovaj pod čini najhigijenskijim na svijetu.
 Pod je vrlo čist i lako ga je za postaviti.
 Specijalni profili pružaju poduporu krmači tijekom ustajanja i lijeganja tako da nema proklizivanja.
Također, i ovaj pod ima opciju da ima cijev za toplu vodu iza krmače koja se koristi tijekom prašenja.
 Oba poda su kompletna sa konektorima i dodatnom cijevi za vodu.
NOOYEN Super coated podovi prasilišta
Druga od opcija za podove su obložene-plastificirane rešetke sa strane i tribar metalne rešetke za pod krmače.
 Plastificirani dio je od jednog dijela i dolazi sa već integriranom grijaćom pločom (topla voda).
 Tribar rešetke su od profila (U-profil) koji pruža više gripa krmači pri ustajanju i lijeganju. Opcijska je cijev sa toplom vodom iza krmače.
 U metalni pod se integrira cijev za toplu vodu tako da ga zagrijava tijekom prašenja i spriječava da prasci budu u kontaktu sa hladnim podom odmah nakon prašenja.
Rešetkasti podovi za uzgajališta prasadi
Rešetke za odojke su jedne od najboljih proizvedenih! Poseban oblik rešetki čini pod vrlo čistim. 'V'-oblik omogućuje da gnojnica lako propadne kroz rešetku.
 Otvorena površina rešetke je 45%.
 Pod se postavlja na HOT-DIP cinčane nosače sa specijalnom mostnom konstrukcijom koja garantira čvrstoću.
 Pod je vrlo,vrlo čist i pruža dovoljno „gripa" svojim oblikom da spriječava prasce od proklizivanja.
HOT DIP pocinčani nosači
 Mostna konstrukcija od hot dip pocinčanog metala se radi po narudžbi.  Konstrukcija ispod nosača omogućuje premošćivanje većih kanala za gnojnicu, a cinčanje osigurava dugi vijek trajanja.
Plastične rešetke – DUROFARM
DUROFARM plastične rešetke su napravljene od visoko kvalitetne plastike i niske cijene. Koriste se kod prasilišta za krmače i u uzgajalištu kod prasadi.
Ograde boksova i pregradni zidovi
Pregradni zidovi između soba mogu biti izrađeni od  PE ili PVC panela.  PE paneli se rade po narudžbi i imaju vrlo glatku površinu. PVC paneli se također koriste kao pregradni zidovi. Obje opcije su higijenske i štede 10 cm po zidu, što zbrojeno kod velikih objekata rezultira s više soba. Specijalni 'U' profili koji se postave na pod i na krov drže PVC panele na mjestu. Vrata su isto moguća u PE i PVC obliku.
Plastične ograde