Tetoviranje i označavanje životinja
Kliješta, oprema i boje za označavanje i tetoviranje životinja:
Hauptner kliješta - dupla dva reda sa po 5 mjesta, 10 mm visine oznaka
Hauptner kliješta - 5 mjesta, 15 mm visine oznaka
Hauptner kliješta - 6 mjesta, 10 mm visine oznaka
Hauptner kliješta - 5 mjesta, 10 mm visine oznaka
Hauptner kliješta - 6 mjesta, 10 mm visine i 5 mjesta i 15 mm visine oznaka sa odjeljcima
Paste za tetoviranje životinja
Boje za označavanje svinja
HAUPTNER KlIJEŠTA ZA TETOVIRANJE SVINJA - 0305438
Kliješta za tetoviranje Hauptner sa duplim znakovima:
dupla dva reda sa po 5 mjesta, 10 mm visine oznaka
HAUPTNER KlIJEŠTA ZA TETOVIRANJE SVINJA - 0305854
Kliješta Hauptner za tetoviranje svinja:
5 mjesta, 15 mm visine oznaka
HAUPTNER KlIJEŠTA ZA TETOVIRANJE SVINJA - 0309980
Kliješta Hauptner za tetoviranje svinja:
6 mjesta, 10 mm visine oznaka
HAUPTNER KLIJEŠTA ZA TETOVIRANJE SVINJA - 0305833
Kliješta Hauptner za tetoviranje svinja:
5 mjesta, 10 mm visine oznaka
HAUPTNER KLIJEŠTA ZA TETOVIRANJE SVINJA
Kliješta Hauptner za tetoviranje:
6 mjesta, 10 mm visine oznaka sa odjeljkom -0309291-

Kliješta Hauptner za tetoviranje:
5 mjesta, 15 mm visine oznaka sa odjeljkom -0305834-
Paste za tetoviranje životinja
Pasta za tetoviranje, crna, u posudi od 600 grama. (-0309173-)
Pasta za tetoviranje, crna, u tubi,
pakovanje od 60 grama. (-0305886-)
Tekuća pasta za tetoviranje sa
okretnom glavom, crna. (-0303113-)
Sprej za tetoviranje, 225 ml, crni (-0309275-)
Boje za označavanje svinja
Boje za označavanje koriste se da bi se označila npr. svinja koje se cijepila, svinja koje je bolesna, krmača koja je osjemenjena i slično, tako da se u krdu svinja ne mora pamtiti na kojoj je što izvršeno, dovoljno ju je markirati markerom i tako si olakšamo posao.