Ostala oprema u govedarstvu
Ovdje se može vidjeti oprema i preparati koji se koriste u govedarstvu: