Sušare za žitarice
Mobilne sušare za žitarice
KOMPARATIVNE PREDNOSTI NAŠIH SUŠARA

1. CENTRALNA ŠNEKA
PF sistem koristi sa vertikalnom šnekom smještenom unutar sušare u sredini silosa. Žitarice do usisne točke iz centralne šneke jednostavno cirkuliraju padom dolje. Za to ne trebaju dodatnu vanjsku šneku što je više komplicirano a iz mehaničarskog gledišta stvara dodatne mehaničke probleme u održavanju i sl.

2. SISTEM ZA MJEŠANJE ŽITARICA
Ovaj novi sistem radi sa tri agitatora, napravljenih u različitim veličinama i pozicajama, što pridonosi odličnom čišćenju prostora na dnu silosa. Ovime se dobiva korektna i uniformirana cirkulacija žitarica što perfektno odrađuje centralna šneka.
Korisiti se pogon sa pet kotača - pignon - gdje je sve po kapacitetima predimenzionirano i ekstremno otporno te pouzdano radi.

3. LEŽAJEVI
Koriste se SKF ležajevi, skuplji ali i vrhunske kvalitete.

4. PLAMENICI
ove sušare koriste RIELLO plamenike. Riello je glavni proizvođač plamenika u Italiji, dugo prepoznat i certificiran i u zemljama izvan Europe, a imaju permanentnu i efikasnu asistenciju i sistem garantnog roka.

5. PF SUŠARE NA ELEKTRIČNI POGON
Električni strojevi su jednostavniji u mehaničkom smislu, te su prije više godina prihvatili sistem da se ugrađuje pojedinačni motor za svaku fazu sušenja (utovar, recirkulacija, čišćenje ....) . Ovo pojednostavljenje je pridonijelo znatnom smanjenju potrebe transmisijskih dijelova ( remenja i ležajeva) plus velike naknadne uštede u popravcima, izmjeni pojedinih dijelova i održavanju sistema. Svaki motor ima vlastitu kontrolu a time i veća je sigurnost sistema. Svaki motor radi nezavisno a to znači znatne uštede na potrošnji struje jer Pedrotti sistem u svakom momentu radi sa motorima koji su u tom momentu potrebni, ostali stoje. Ovo zahtjeva 95 % korisnika sušara zbog svojih velikih prednosti.

6. HIDRAULIČNI SISTEM

PF ima u ponudi hidraulični sistem kompletniji i sofiscitarniji od drugih ali kao opciju. Ovaj hidraulični sistem je hibridni, električni i hidraulični. Na ovaj način se preveniraju moguće greške učinjene od operatera na sušari, i sa kontrolnom
jedinicom.

7. SIGURNOST RADA
U dokumentaciji PF sušara su uvedena pravila ponašanja u elektrosigurnosti , mehaničke sigurnosti i elektronske sigurnosti, kako za traktorski pogon tako i za električni pogon. Sistem sigurnosti na radu je postavljen tako da se automatski zaustavi plamenik kada se javi potencijalni rizik-alarm. Potencijalni rizik znači pregijavanje ili pomanjkanje zraka za hlađenje, ili stop na recirkuliranju unutar sušare i slično. Specifična svjetla pokazuju početak pojedinačnog rizika kako bi se trenutno opomenuo operater na sušari.

OPCIJSKA OPREMA
Dust Extractor System ( novi sistem za izvlačenje prašine i nečistoća) komplet sa aspiratorskim ventilatorom (3KS) i PVC cijevima Ø 160 mm sa vrha centralne šneke do agitatora i iz aspiratora do ciklona. Ovaj sistem izvlači prašinu i nečistoće tijekom recirkulacije žitarica. Automatsko i konstantno podmazivanje sistema: praktičan i siguran sistem podmazivanja sa pumpom sa eletronskom kontolom i dozatorima sa senzorom za sve ležajeve.
Dodatak za plinski plamenik "Riello" c/w Gas Train Plamenici su opremljeni sa vlastitim rezervoarom.

Druge elemente opreme kao opcije su na upit.
MODEL PF BA
 Sušara za žitarice, fiksirano pražnjenje sa slijedećim tehničkim specifikacijama:
   1. kapacitet sušenja 12 m³- 9 tona vlažnog kukuruza
   2. Dnevni kapacitet sušenja (za 24 h): 35 tona kukuruza (od 28% do 14%)
   3. Plamenik : Diesel plamenik "Riello" RL 50 automatika "twin and triple Stage"- više faza predgrijavanja i zagrijavanja sa
       maksimalnom kalorijskom snagom 500.000 Kcal/h
   4. Kontrole-automatika: sa električnim kontrolnim panelom montiranim na sušari.
   5. Pogon: - Električni pogon sa potrebnom snagom od 15 kW
                   - Traktorski pogon, potrebno minimalno 50 KS

MODEL PFJ
 Sušara za žitarice ima teleskopsko pražnjenje sa slijedećim tehničkim specifikacijama:
   1. kapacitet sušenja 12 m³- 9 tona vlažnog kukuruza
   2. Dnevni kapacitet sušenja (za 24 h): 35 tona kukuruza (od 28% do 14%, od 25% do 14% vlage 54 tone)
   3. Plamenik : Diesel plamenik "Riello" RL 50 automatika "twin and triple Stage"- više faza predgrijavanja i zagrijavanja sa
       maksimalnom kalorijskom snagom 500.000 Kcal/h
   4. Kontrole-automatika: sa električnim kontrolnim panelom montiranim na sušari.
   5. Pogon: - Električni pogon sa potrebnom snagom od 15 kW.
                   - Traktorski pogon, potrebno minimalno 50 KS