Grijanje i hlađenje prostorija
Delta grijači zraka
Delta grijači napravljeni su od aluminija i koriste se za grijanje staja na vruću vodu. Moguće je spajanje sa različitim spojnicama.
Pad Cooling - sustav za hlađenje prostora
Ostale značajke i prednosti PolAIR EZ-Cool su:
-Jedinstvena kombinacija hlađenja prostorija i omogućava godinama besplatno
  korištenje
-Brza montaža pruža fleksibilnost za različite duljine sustava, te eliminira potrebu za
  metalnim cijevima.
-Novi jednostavan pristup vrhu s metalnim poklopcem smanjuje vrijeme servisiranja i
  usmjerava svu vodu na jastuk.
VALco je napravio sustav za hlađenje EZ-Cool Water PolAIR sa isparavajućim jastučićima koji se koristi u  najnovijoj rashladnoj tehnici. Ovaj sustav je vlasništvo proizvođača VALCO i koristi jedinstvene, uzdužne rebraste trake, stavljene izravno u korito koje dozvoljava 100% odvodnju bez prelijevanja.
 Dizajn PolAIR EZ-Cool uveliko smanjuje vrijeme instalacije i održavanja sa svojim jedinstvenim brzo-konektirajućim povezivanjem i 8'' cijev za čišćenje na kraju korita.
Grijanje peradarnika